The current browser version is not supported. Currently, the following browsers are supported: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 2+, Google Chrome 1+, Opera 9+, Apple Safari 3+, Microsoft Edge
Өөрсдийн харьяаллын иргэдийн мэдээллийн үнэн зөвийг шалгаж "Төлөв" талбарт харгалзах утгыг сонгоно уу!
Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг гарын авлагаас харна уу.
Холбоо барих: elegbuten@moh.gov.mn
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН НЭР:
НУУЦ ҮГ: